Kehittämiskohteiden kartoitus

Kevyimmässä palvelupaketissamme selvitämme yksittäisen tuotteen tai tuotantoprosessin nykytilanteen. Laadimme havaintojemme perusteella esityksen vaihtoehtoisista kehittämistoimenpiteistä ja toimintamalleista. Työn tavoitteena voi olla esimerkiksi tuotteen ominaisuuksien kehittämisehdotukset tai arvoa tuottamattoman työn tunnistaminen.

Kehittämiskohteiden kartoitus

Kun kehittämiskohteet kaipaavat kirkastamista

Meillä on vahva käytännön kokemus puuteollisuuden tuotannon eri prosesseista sekä tuotekehityksestä. Yli vuosikymmenen aikana globaalistikin kerätyn tietotaidon ja kokemuksen avulla pystymme kirkastamaan yrityksenne tuotannon ja tuotteiden kehittämiskohteet sekä luomaan toimenpide-ehdotukset niiden kehittämiseen.

Kartoitamme tuotteen tai tuotantoprosessin nykytilan

Teemme kartoituksen pohjalta korjaavat toimenpide-ehdotukset

Palvelun avulla voidaan tunnistaa mm. tuottamatonta työtä tai antaa kehittämisehdotuksia tuotteen ominaisuuksiin liittyen

Palvelu soveltuu myös laadunvarmistustehtäviin sekä kosteus- ja lujuusominaisuuksien varmistamiseen