Peruspaketti

Autamme kehittämiskohteiden kartoituksen lisäksi jalkauttamaan konkreettiset muutokset yrityksen toimintaan. Määrittelemme asiakkaan kanssa ennakkoon yksittäisen tuotteen tai tuotantoprosessin kehittämistehtävän, jonka toteutamme yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Työn tavoitteena voi olla esimerkiksi prototyyppituotteen koeajo tai 5S-menetelmien jalkauttaminen. Hyödynnämme työssä tarpeen mukaan LEAN-menetelmiä tuotantoympäristössä tarvittavien muutosten aikaansaamiseksi.

Käymme yhdessä asiakkaan kanssa läpi kehittämistyön raamit ja tavoitteet.

Käärimme hihat ja teemme konkreettisen kehittämistyön. Tutkimme, testaamme ja etsimme asiakkaan tavoitteita parhaiten tukevat ratkaisut.

Dokumentoimme kehittämistyön tulokset ja kirjaamme ehdotukset jatkotoimenpiteistä.

Konkreettinen kehittämistehtävä

Kun on aika siirtää suunnitelmat käytäntöön

Tämä palvelukokonaisuus sopii yrityksille, joilla on jo selkeä kuva kehittämiskohteesta, mutta jotka kaipaavat tukea kehittämistyön käytännön toteutukseen. Konkreettisessa kehittämistehtävässä viemme suunnitelmat paperilta ja puheen tasolta käytäntöön. Jalkautamme yhdessä päätettyjen kehittämiskohteiden ratkaisut yrityksen toimintaan käytännön tasolla.

Dokumentoimme aina työmme kattavasti, jotta asiakkaan on helppo seurata muutosten tuomia vaikutuksia esimerkiksi työtehoon tai kustannuksiin. Käymme kehittämistyön päätteeksi läpi aikaansaadut tulokset sekä teemme ehdotukset jatkotoimenpiteistä, joiden uskomme edistävän tuloksia jatkossa.